Opdrachtencentrale

Uw partner bij overheidsopdrachten

Opdrachtencentrale

Uw partner bij overheidsopdrachten

Nauwgezet, Betrouwbaar.

Opdrachtencentrale vzw wil voor u het meest kwalitatieve aankoopplatform zijn op het vlak van aanbestedingen.
Als lid bespaart u zowel tijd als geld. Wij creëren raamcontontracten zodat u niet meer moet aanbesteden en eenvoudig kan aankopen rechstreeks bij de leverancier.

Nauwgezet, Betrouwbaar.

Opdrachtencentrale vzw wil voor u het meest kwalitatieve aankoopplatform zijn op het vlak van aanbestedingen.
Als lid bespaart u zowel tijd als geld. Wij creëren raamcontontracten zodat u niet meer moet aanbesteden en eenvoudig kan aankopen rechstreeks bij de leverancier.

Hoe werkt het?

Door te bestellen op één van onze raamcontracten wordt u automatisch lid van onze organisatie, zonder dat er enige kostprijs verbonden is aan uw lidmaatschap. U kan ten allen tijde afnemen van onze contracten.          

Vooraleer wij een opdracht in te markt plaatsen gaan we eerst ten rade bij onze leden en baseren we ons op de data die voorhanden is om de maximale waarde van elke opdracht te kunnen ramen. 

Let wel: er is geen enkele verplichting tot deelname en/of afname voor onze leden, u beslist zelf en vrij om deel te nemen. ​

Hoe werkt het?

Door te bestellen op één van onze raamcontracten wordt u automatisch lid van onze organisatie, zonder dat er enige kostprijs verbonden is aan uw lidmaatschap. U kan ten allen tijde afnemen van onze contracten.          

Vooraleer wij een opdracht in te markt plaatsen gaan we eerst ten rade bij onze leden en baseren we ons op de data die voorhanden is om de maximale waarde van elke opdracht te kunnen ramen. 

Let wel: er is geen enkele verplichting tot deelname en/of afname voor onze leden, u beslist zelf en vrij om deel te nemen. ​

Bestelproces? 

Gedurende de looptijd van een raamovereenkomst kunnen leden op elk moment instappen door te bestellen. 

Onze leveranciers zijn steeds op de hoogte van ons ledenbestand en weten dus perfect wie er kan afnemen. 

De duur (leveringstermijn) van de op de raamovereenkomst gebaseerde bestellingen kan derhalve de duur van de raamovereenkomst zelf overschrijden. Voor vragen daarover wendt u zich tot de contactpersoon van Opdrachtencentrale vzw.  Wij publiceren onze lopende overeenkomsten steeds op onze website met inventaris of de gegevens van de SPOC van de contractant(en) die daarna met u overeen kunnen komen op welke wijze u bestelt (traditioneel, via de webshop,…). Als lid bestelt u steeds rechtsreeks bij de contractant, met verwijzing naar de referenties van de raamovereenkomst, aan de vermelde prijzen en voorwaarden. 

Er is één uitzondering: voor verzekeringsproducten geldt een ander regime omdat die gedeeltelijk onder een ander wettelijk stelsel vallen. Dergelijke opdrachten maken het voorwerp uit van een voorafgaand akkoord tussen het lid en Opdrachtencentrale vzw met een op voorhand bepaalde beheersvergoeding.

Indien u hierover nog vragen zou hebben, kan u ons vrij contacteren via volgende gegevens: 
Peter Allaert 0475 25 31 34 of info@opdrachtencentrale.be.

Bestelproces? 

Gedurende de looptijd van een raamovereenkomst kunnen leden op elk moment instappen door te bestellen. 

Onze leveranciers zijn steeds op de hoogte van ons ledenbestand en weten dus perfect wie er kan afnemen. 

De duur (leveringstermijn) van de op de raamovereenkomst gebaseerde bestellingen kan derhalve de duur van de raamovereenkomst zelf overschrijden. Voor vragen daarover wendt u zich tot de contactpersoon van Opdrachtencentrale vzw.  Wij publiceren onze lopende overeenkomsten steeds op onze website met inventaris of de gegevens van de SPOC van de contractant(en) die daarna met u overeen kunnen komen op welke wijze u bestelt (traditioneel, via de webshop,…). Als lid bestelt u steeds rechtsreeks bij de contractant, met verwijzing naar de referenties van de raamovereenkomst, aan de vermelde prijzen en voorwaarden. 

Er is één uitzondering: voor verzekeringsproducten geldt een ander regime omdat die gedeeltelijk onder een ander wettelijk stelsel vallen. Dergelijke opdrachten maken het voorwerp uit van een voorafgaand akkoord tussen het lid en Opdrachtencentrale vzw met een op voorhand bepaalde beheersvergoeding.

Indien u hierover nog vragen zou hebben, kan u ons vrij contacteren via volgende gegevens: 
Peter Allaert 0475 25 31 34 of info@opdrachtencentrale.be.

Kantoorbehoeften, papier en enveloppes

Soft facility 
(schoonmaak, ongedierte, ...)
Medisch 
Materiaal

Kantoorbehoeften, papier en enveloppes

Soft facility 
(schoonmaak, ongedierte, ...)
Medisch 
Materiaal

 Innovatieve Catering & Events

Postdiensten

Collectieve Hospitalisatieverzekering

 Innovatieve Catering & Events

Postdiensten

Collectieve Hospitalisatieverzekering

ONS AANBOD

Opdrachtencentrale vzw gunt raamcontracten via correct gevoerde en extern gecontroleerde overheidsopdrachten en stelt deze voor u open. Door te bestellen wordt u lid van onze organisatie. Opdrachtencentrale wordt betaald d.m.v. een percentage(*), gedragen door de leverancier(s), van de omzet die via haar raamcontracten wordt aangekocht door haar leden. 

(*) het percentage varieert per type opdracht en wordt meegedeeld in de opdrachtdocumenten die u via de website eenvoudig kan consulteren.ONS AANBOD

Opdrachtencentrale vzw gunt raamcontracten via correct gevoerde en extern gecontroleerde overheidsopdrachten en stelt deze voor u open. Door te bestellen wordt u lid van onze organisatie. Opdrachtencentrale wordt betaald d.m.v. een percentage(*), gedragen door de leverancier(s), van de omzet die via haar raamcontracten wordt aangekocht door haar leden. 

(*) het percentage varieert per type opdracht en wordt meegedeeld in de opdrachtdocumenten die u via de website eenvoudig kan consulteren.ADVIESVERLENING 

AAN AANBESTEDER

Wij staan u bij met raad en daad over alles wat met overheidsaankopen te maken heeft, zowel de procedurele kant van de aankopen als het contract management, risicobeheer of interim management.

OPLEIDINGEN INZAKE

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Wanneer u over een eigen aankoopdienst beschikt maar toch uw medewerkers wenst op te leiden, staan wij voor u klaar met hoogstaande opleidingen op maat, interactief en in kleine groepen.

ADVIESVERLENING AAN AANBESTEDER

Wij staan u bij met raad en daad over alles wat met overheidsaankopen te maken heeft, zowel de procedurele kant van de aankopen als het contract management, risicobeheer of interim management.

OPLEIDINGEN INZAKE
OVERHEIDSOPDRACHTEN

Wanneer u over een eigen aankoopdienst beschikt maar toch uw medewerkers wenst op te leiden, staan wij voor u klaar met hoogstaande opleidingen op maat, interactief en in kleine groepen.