Hoe werkt het?

Door te bestellen op één van onze raamcontracten wordt u automatisch lid van onze organisatie, zonder dat er enige kostprijs verbonden is aan uw lidmaatschap. U kan ten allen tijde afnemen van onze contracten.          

Vooraleer wij een opdracht in te markt plaatsen gaan we eerst ten rade bij onze leden en baseren we ons op de data die voorhanden is om de maximale waarde van elke opdracht te kunnen ramen. 

Let wel: er is geen enkele verplichting tot deelname en/of afname voor onze leden, u beslist zelf en vrij om deel te nemen. ​

Hoe werkt het?

Door te bestellen op één van onze raamcontracten wordt u automatisch lid van onze organisatie, zonder dat er enige kostprijs verbonden is aan uw lidmaatschap. U kan ten allen tijde afnemen van onze contracten.          

Vooraleer wij een opdracht in te markt plaatsen gaan we eerst ten rade bij onze leden en baseren we ons op de data die voorhanden is om de maximale waarde van elke opdracht te kunnen ramen. 

Let wel: er is geen enkele verplichting tot deelname en/of afname voor onze leden, u beslist zelf en vrij om deel te nemen. ​

Bestelproces? 

Gedurende de looptijd van een raamovereenkomst kunnen leden op elk moment instappen door te bestellen. 

Onze leveranciers zijn steeds op de hoogte van ons ledenbestand en weten dus perfect wie er kan afnemen. 

De duur (leveringstermijn) van de op de raamovereenkomst gebaseerde bestellingen kan derhalve de duur van de raamovereenkomst zelf overschrijden. Voor vragen daarover wendt u zich tot de contactpersoon van Opdrachtencentrale vzw.  Wij publiceren onze lopende overeenkomsten steeds op onze website met inventaris of de gegevens van de SPOC van de contractant(en) die daarna met u overeen kunnen komen op welke wijze u bestelt (traditioneel, via de webshop,…). Als lid bestelt u steeds rechtsreeks bij de contractant, met verwijzing naar de referenties van de raamovereenkomst, aan de vermelde prijzen en voorwaarden. 

Er is één uitzondering: voor verzekeringsproducten geldt een ander regime omdat die gedeeltelijk onder een ander wettelijk stelsel vallen. Dergelijke opdrachten maken het voorwerp uit van een voorafgaand akkoord tussen het lid en Opdrachtencentrale vzw met een op voorhand bepaalde beheersvergoeding.

Indien u hierover nog vragen zou hebben, kan u ons vrij contacteren via volgende gegevens: 
Peter Allaert 0475 25 31 34 of info@opdrachtencentrale.be.

Bestelproces? 

Gedurende de looptijd van een raamovereenkomst kunnen leden op elk moment instappen door te bestellen. 

Onze leveranciers zijn steeds op de hoogte van ons ledenbestand en weten dus perfect wie er kan afnemen. 

De duur (leveringstermijn) van de op de raamovereenkomst gebaseerde bestellingen kan derhalve de duur van de raamovereenkomst zelf overschrijden. Voor vragen daarover wendt u zich tot de contactpersoon van Opdrachtencentrale vzw.  Wij publiceren onze lopende overeenkomsten steeds op onze website met inventaris of de gegevens van de SPOC van de contractant(en) die daarna met u overeen kunnen komen op welke wijze u bestelt (traditioneel, via de webshop,…). Als lid bestelt u steeds rechtsreeks bij de contractant, met verwijzing naar de referenties van de raamovereenkomst, aan de vermelde prijzen en voorwaarden. 

Er is één uitzondering: voor verzekeringsproducten geldt een ander regime omdat die gedeeltelijk onder een ander wettelijk stelsel vallen. Dergelijke opdrachten maken het voorwerp uit van een voorafgaand akkoord tussen het lid en Opdrachtencentrale vzw met een op voorhand bepaalde beheersvergoeding.

Indien u hierover nog vragen zou hebben, kan u ons vrij contacteren via volgende gegevens: 
Peter Allaert 0475 25 31 34 of info@opdrachtencentrale.be.

Kantoorbehoeften, papier en enveloppes

Soft facility 
(schoonmaak, ongedierte, ...)
Medisch 
Materiaal
 Innovatieve Catering & Events
Postdiensten
Collectieve Hospitalisatieverzekering