Wat kunnen wij voor u doen?

U vindt bij Opdrachtencentrale een steeds groeiend aanbod van raamcontracten die u toelaten onmiddellijk uw aankopen te doen zonder zelf te moeten investeren in te voeren gunningsprocedures. 
Wat kunnen wij 
voor u doen?
U vindt bij Opdrachtencentrale een steeds groeiend aanbod van raamcontracten die u toelaten onmiddellijk uw aankopen te doen zonder zelf te moeten investeren in te voeren gunningsprocedures. 

Plaatsen van opdrachten volgens de wetgeving overheidsopdrachten


Wij beperken uw risico's op het vlak van aankopen en verbeteren uw organisatie-efficiëntie door de omslachtige procedure van een openbare aanbesteding terug te brengen tot haar essentie. Dat doen we door gebruik te maken van onze jarenlange ervaring in de wereld van de openbare aanbestedingen.

We nemen de lasten van u over zodat u zich volop kan concentreren op waar u zich het liefst mee bezighoudt: uw organisatie.


Plaatsen van opdrachten volgens de wetgeving overheidsopdrachten


Wij beperken uw risico's op het vlak van aankopen en verbeteren uw organisatie-efficiëntie door de omslachtige procedure van een openbare aanbesteding terug te brengen tot haar essentie. Dat doen we door gebruik te maken van onze jarenlange ervaring in de wereld van de openbare aanbestedingen.

We nemen de lasten van u over zodat u zich volop kan concentreren op waar u zich het liefst mee bezighoudt: uw organisatie.

Hoe werkt het als leverancier?


I. Wij plaatsen een overheidsopdracht via e-Notification.

II. U neemt deel aan de opdracht door in te schrijven.

III. U wordt gekozen als contractant en wordt hiervan op de hoogte gebracht.

IV. De leden van Opdrachtencentrale vzw bestellen bij u als contractant overeenkomstig de contractvoorwaarden.

V. U factureert rechtstreeks aan het lid van Opdrachtencentrale vzw dat de bestelling heeft geplaatst.

VI. U betaalt de beheersvergoeding aan ons binnen 30 kalenderdagen na bestelling van de bestelling door onze leden (vermeld in het bestek).


Hoe werkt het als leverancier?

I. Wij plaatsen een overheidsopdracht via e-Notification.

II. U neemt deel aan de opdracht door in te schrijven.

III. U wordt gekozen als contractant en wordt hiervan op de hoogte gebracht.

IV. De leden van Opdrachtencentrale vzw bestellen bij u als contractant overeenkomstig de contractvoorwaarden.

V. U factureert rechtstreeks aan het lid van Opdrachtencentrale vzw dat de bestelling heeft geplaatst.

VI. U betaalt de beheersvergoeding aan ons binnen 30 kalenderdagen na bestelling van de bestelling door onze leden (vermeld in het bestek).

Hoe word ik lid als aanbestedende overheid?

Hoe word ik lid als aanbestedende overheid?

optie 1: afnemen in onze raamovereenkomsten


I. Door te bestellen op één van onze raamcontracten wordt u automatisch lid en kan u bestellen op alle door ons aangeboden contracten inzake werken, leveringen en diensten.

II. U bestelt en betaalt de factuur rechtstreeks aan de door u gekozen leverancier.

III. De leverancier betaalt aan ons de beheersvergoeding (vermeld in het bestek).


 optie 2: wij plaatsen een raamovereenkomst voor een specifieke behoefte

I. Neem contact op met ons via mail of het online contactformulier en meld ons uw specifieke behoefte(n).

II. Wij bekijken of we de opdracht(en) in de markt plaatsen, gunnen de opdracht en sluiten de overeenkomst af.

III. U bestelt en betaalt de factuur rechtstreeks aan de leverancier.

IV. De leverancier betaalt aan ons de beheersvergoeding (vermeld in het bestek).optie 1: afnemen in onze raamovereenkomsten

I. Door te bestellen op één van onze raamcontracten wordt u automatisch lid en kan u bestellen op alle door ons aangeboden contracten inzake werken, leveringen en diensten.

II. U bestelt en betaalt de factuur rechtstreeks aan de door u gekozen leverancier.

III. De leverancier betaalt aan ons de beheersvergoeding (vermeld in het bestek).

optie 2: wij plaatsen een raamovereenkomst voor een specifieke behoefte

I. Neem contact op met ons via mail of het online contactformulier en meld ons uw specifieke behoefte(n).

II. Wij bekijken of we de opdracht(en) in de markt plaatsen, gunnen de opdracht en sluiten de overeenkomst af.

III. U bestelt en betaalt de factuur rechtstreeks aan de leverancier.

IV. De leverancier betaalt aan ons de beheersvergoeding (vermeld in het bestek).

Interesse in een betrouwbare samenwerking?

Interesse in een betrouwbare samenwerking?