CONTRACT

Innovatieve Catering & Events

 

Deze overheidsopdracht betreft een meerjarige raamovereenkomst voor diensten m.b.t. voeding, catering, (op)voeding en her(op)voeding in het kader van een lange-termijn-heroriëntatie betreffende voeding en voedingsgewoontes bij het personeel, interne klanten en begunstigden welke aansluit bij het strategisch plan – “De Vlaming leeft gezonder in 2025 en dit via de techniek van een “raamovereenkomst met twee opdrachtnemers”.         

De raamovereenkomst betreft een zeer ruim aanbod, gaande van aanlevering van klaargemaakte maaltijden of grondstoffen daartoe tot het zelfstandig uitbaten van keukens en dit volgens de principes toegewezen op basis van twee cases die als richtsnoer zullen dienen bij de beoordeling van de individuele afroepen door de afnemers.

Dat betekent dat voor iedere afnemer die bestelt op deze overeenkomst de firma een offerte zal maken die door de afnemer (in samenwerking met de aanbesteder indien gewenst) zal worden beoordeeld en onderhandeld indien nodig.​

Looptijd: 27/12/2030

Contractant: Umami Catering


Neem contact met ons