CONTRACT

Medisch Materiaal 

Deze overheidsopdracht is een raamovereenkomst met één dienstverlener voor het afsluiten van een meerjarige overeenkomst aangaande de levering van courant medisch verzorgingsmateriaal en medische handschoenen.

Perceel 1: medische verbruiksgoederen (en EHBO materiaal) – gegund aan Arseus Medical. 

Perceel 3: handschoenen medisch gebruik – gegund aan WM Supplies.

Looptijd: 31/12/2027

Voor alle details en bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen via info@opdrachtencentrale.be.


Neem contact met ons