Hoe werkt het als aanbestedende overheid?

Voordelen

 • Elke aanbestedende overheid die zich wendt tot opdrachtencentrale.be is vrijgesteld van de verplichting zelf een gunningsprocedure te organiseren.
 • Opdrachtencentrale.be brengt de omslachtige procedure van een aanbesteding terug tot haar essentie.
 • Als lid van opdrachtencentrale.be
  • geniet u van werken, leveringen en diensten aan de best mogelijke prijs dankzij een groter aankoopvolume.
  • krijgt u toegang tot een gamma aan producten en diensten.
  • geniet u van de dekundigheid van de aankoper.


U bent aanbestedende dienst maar nog geen lid?


 • Opdrachtencentrale.be vraagt u enkel hiervoor het digitale registratieformulier in te vullen.
 • Opdrachtencentrale.be registreert uw lidmaatschap.

Klik hier!U bent aanbestedende dienst en geregistreerd lid?


 • Opdrachtencentrale.be neemt contact met u op.
 • Opdrachtencentrale.be bespreekt met u de aankoopbehoeften.
 • Opdrachtencentrale.be sluit in uw plaats raamovereenkomsten af.
 • Opdrachtencentrale.be informeert u over de beschikbare raamovereenkomsten.
 • U bestelt op basis van de raamovereenkomsten.
 • U betaalt de factuur rechtstreeks aan de leverancier overeenkomstig de contractvoorwaarden.


Welke diensten kan Opdrachtencentrale.be u aanbieden?

Opdrachtencentrale

 • U wil een deel of het geheel van uw aankoopactiviteiten laten uitvoeren door deskundigen.
 • U kiest voor Opdrachtencentrale.be
 • Opdrachtencentrale.be biedt goederen en diensten aan zonder dat de leden zelf de omslachtige proceduren van een overheidsopdracht moeten volgen. Zij bestellen rechtstreeks bij de leverancier. De leverancier levert conform de opdrachtvoorwaarden.

Adviesverlening

 • U wil uw aankoopverantwoordelijken laten bijstaan door deskundigen. Onze experten die zelf hun jarenlange ervaring hebben opgedaan bij aanbestedende overheden kunnen u tevens bijstaan indien u zelf overheidsopdrachten wil afsluiten.
 • Via onze partner K&A Aanbestedingen kunnen wij de nodige expertise leveren (www.ka-aanbestedingen.be)

Opleidingen

 • U wil dat uw aankoopsverantwoordelijken beter de regelgeving overheidsopdrachten onder de knie krijgen.
 • Via onze partner Imerius kunnen wij voor u opleidingen overheidsopdrachten organiseren (www.imerius.be)