Voordelen


  • Elke aanbestedende overheid (gemeente, provincie, gewest, ziekenhuis, wzc, ocmw, intercommunale,
    school ...) die zich wendt tot Opdrachtencentrale.be is vrijgesteld van de verplichting zelf een gunningsprocedure te organiseren (art. 15).
  • Deze aanbestedende overheid kan aldus toegang krijgen tot een gamma van producten en diensten afgestemd op zijn behoeften. Als lid van Opdrachtencentrale.be geniet zij tegelijkertijd van het onder elkaar verdelen van de kosten, nog gunstiger voorwaarden dankzij een groter aankoopvolume en van de deskundigheid van de aannemer.
  • Opdrachtencentrale.be brengt de omslachtige procedure van een openbare aanbesteding terug tot haar essentie.
  • Als lid geniet u van goederen en diensten via het systeem van openbare aanbestedingen aan de best mogelijke prijs.