Hoe werkt het?  Zeer eenvoudig: als lid van onze Opdrachtencentrale vzw kan u ten allen tijde instappen in de overeenkomsten en afnemen van de overeenkomsten. Voor alle overeenkomsten die wij in de markt plaatsen gaan wij eerst te rade bij onze leden teneinde de maximale waarde van de opdracht te kunnen ramen. Let wel: er is geen enkele verplichting tot deelname en/of afname! Elk lid beslist of en voor hoeveel er wordt deelgenomen.

Bestelproces?  Eens wij een raamovereenkomst hebben geplaatst kunnen onze leden daarvan afnemen naar behoefte. Er kan op ieder moment ingestapt worden gedurende de geldigheid van de raamovereenkomst. De leveranciers zijn op de hoogte van de leden die kunnen afnemen. Nieuwe leden dienen eerst contact te nemen met Opdrachtencentrale vzw voordat zij toelating hebben om af te nemen. De duur (leveringstermijn) van de op de raamovereenkomst gebaseerde bestellingen kan derhalve de duur van de raamovereenkomst zelf overschrijden. Voor vragen daarover wendt u zich tot de contactpersoon van Opdrachtencentrale vzw . Wij publiceren onze lopende overeenkomsten op onze website (www.opdrachtencentrale.be) met een inventaris of de gegevens van de SPOC van de contractanten die daarna met u overeen kunnen komen op welke wijze u bestelt (traditioneel, webshop,…). Als lid bestelt u verder rechtsreeks bij de contractant, met verwijzing naar de referenties van de raamovereenkomst, aan de vermelde prijzen en voorwaarden. Er is één uitzondering: voor verzekeringsproducten geldt een ander regime omdat die gedeeltelijk onder een ander wettelijk stelsel vallen. Zo'n opdrachten maken het voorwerp uit van een voorafgaand akkoord tussen het lid en Opdrachtencentrale met een op voorhand bepaalde beheersvergoeding.

Indien u hierover nog vragen zou hebben, dan horen wij dat graag. Bel of mail ons: Guido Galle 0468 333 879 of Info@opdrachtencentrale.be.